top of page
smilende baby

BARNEVERN siden
2001

Saksbehandling
Besøkshjem
Døgnplasser
Skole

 

Vakt:  417 61 378  (SMS)

Om
Kid with Basketball

Om oss

ABU Romerike AS
tidligere kjent som Askeladden hjelpetiltak
ble stiftet tilbake i 2001.

2006 ble ABU Romerike AS stiftet, og
har kun vært tilbyder av saksbehandling. 
For kort tid siden ble all drift samlet under
samme organisasjon.

Vi tilbyr tjenester til det kommunale- og
statlige barnevern og skoler.
Tilbud gis på forespørsel fra kommune og
stat, men vi hører gjerne fra deg som har
spørsmål eller trenger en prat om våre
tjenester. 

Skole "Gården"
Hjem Hage

          Skole 

Vårt eget lille bærekraftige samfunn.

 

Skole "Gården"  er kun ett av våre skoletilbud.
Vi tilbyr også alternativ opplæringsarena  
til elever innenfor andre kategorier. 

 • Skole "Gård"

 • Prosjekt Gruppe

 • Diagnose tolk

 • Ambullerende Team


Hos oss legger vi opp til læring etter ordinære
kunnskapsmål, men vi gjør det med en 
kombinasjon av teori og praktisk tilnærming. 


Elever hos oss får virkelig se nytteverdien av det de lærer gjennom teori, og vi opplever også at elever med noe lavere forutsetninger for 
ordinære innlæringsmetoder blomstrer og opplever økende mestring i våre tilbud. 

 

Sist oppdatert:    02.01.2023

Saksbehandling
På jobb

Vi tilbyr saksbehandling over hele Norge!
Etter lov om barneverntjenester utfører vi oppdrag som;

 • Saksbehandling

 • Tilsynsføreroppdrag

 • Oppfølging av fosterhjem

 • Oppfølging av insitusjon

 • Ettervern

 • Tiltaksarbeid

 • Bistand / veiledning til barnevernledere

 • Kurs og opplæring i maler


Som leverandør av administrative tjenester til kommunale 
barnevernskontorer, ønsker vi å være en samarbeidspartner
som tilbyr gode økonomiske betingelser. Over hele landet!

 

Saksbehandling

Sist oppdatert:    02.01.2023

Døgnplasser

Døgnplasser

Vi tilbyr både akutt og planlagt døgntilbud.
ABU Romerike står til enhver tid med
åpne plasser til akutt plassering av barn som trenger
et midlertidig sted å være. 
I tillegg har vi avlastningsboliger som står klare for å være en 
trygg og god omsorgsbase for barn og unge i alle aldre.
 

 • Beredkskapsbolig

 • Besøkshjem og avlastning

 • Ferietilbud

 • Botrening


For akutte henvendelser anbefales bruk av SMS
der du beskriver kort og anonymt hva saken gjelder;


VAKTTELEFON:    417 61 378-  (SMS)

Sist oppdatert:    02.01.2023

Kontakt
bottom of page