top of page
Matematikk og geometriverktøy

Ambullerende Team

ABU Romerike leverer tjenester til skoler gjennom sitt ambullerende team
innen sosiale- og emosjonelle utfordringer knyttet til enkeltelever, 
komflikthåndtering, observasjoner, veiledning og etablering av alternative skoletilbud. 

Det kan være mange grunner til at skolehverdagen blir vanskelig for enkelte elever.
Noen ganger er det åpenbare utfordringer og enkle løsninger, andre ganger kan 
svarene være godt skjult og behovet for å endre skoletilbud kan være tilstede
for at man skal oppnå læring og mestring. 

Vi kan gjennom vårt team bistå i uoversiktelige situasjoner der man ikke 
har fått til å finne roten til utfordringer og vansker som foreligger.
Her kan vi være en samarbeidsparther til å arbeide frem løsninger
som skaper et fundament for videre utvikling. 

 

Behovsteori.png

Sammen finner vi
veien oppover!

bottom of page