top of page
Home.jpg

Bolig i Beredskap

ABU Romerike har bolig i beredskap som står klar til å ta imot barn
og unge med behov for et trygt sted å være.

Vi tilbyr akutte løsninger der det er et umiddelbart behov for
døgnplasser. Også noen av våre besøkshjem har et forsterket tilbud
som gjør det mulig å ta imot barn og unge som en hasteløsning
i tillegg til sin fungsjon som ordinært besøkshjem.
Disse tilbudene er først og fremst for en kortere periode før barnet/ungdommen
 flyttes over i andre tilbud eller tilbake til opprinnelig bosted.
Eventuelt over i ordinært døgntilbud hos oss.  
Ta kontakt via TELEFON
 

handihand_edited.jpg
Hjem.jpg
bottom of page