top of page
Home.jpg

Døgnplasser

ABU Romerike har tilbud om døgn for både korte og lange perioder.

Tilbudet om døgnplasser er beregnet for barn og unge som 
trenger et alternativt bosted for en periode av ulike årsaker.
Det legges opp til en strukturert og omsorgsfull hverdag, 
og oppfølging knyttet til skolegang o.l. gis av omsorgspersoner
tilknyttet boligen.
Det gis rom både for enkeltbarn og søsken. 
For sammenhengende perioder og fordelingsstruktur. 


ANONYMISERT  SØKNAD    eller ved hastesak;    TA KONTAKT PÅ TLF ELLER EPOST

Dogn.jpg
bottom of page