top of page
Matematikk og geometriverktøy

Diagnose Tolk

ABU Romerike leverer veiledning- og observasjonstjenester til skoler
for bistand i søken etter forståelse og for å bedre sosialfungering. 

Å tolke sosiale atferdsmønstre knyttet opp mot diagnoserelaterte utfordringer
kan være vanskelig. Ofte er skolesettingen i seg selv et utfordrende sted for mange
av disse diagnosetyngdede barna og ungdommene, og da er det viktig at vi som 
voksne forstår dem og skjønner hva de forsøker å kommunisere. 
Også når de ikke helt får det til med rene ord!

Vi kan bistå skoler med nettopp dette og hjelpe til med å få en 
litt enklere hverdag for de det gjelder.  

DiagnoseTolk.jpg
DiagnoseTolk2.jpg
bottom of page