top of page
Matematikk og geometriverktøy

Inn På Tunet

GrønnSkole.png

ABU Romerike leverer Inn På Tunet tilbud til skoler gjennom
prosjektet "SKOLE GÅRDEN". Vi er tilknyttet tre gårder gjennom våre tilbud.
To på Nedre Romerike og en på Øvre Romerike.

Tilbudet er ment som et gruppebasert og kostnadseffektivt
tilbud med stor andel praktisk læring mot målene i kunnskapsløftet. 
Tilbudet tilrettelegges ut fra behovene til hver enkelt, og alle skal føle 
mestring og læring gjennom vårt tilbud. 

Gjennom våre tilbud skaper vi relajosjoner på en arena som gir den gode samtalen.
Vi opplever ofte at vi klarer å bearbeide og informere slik at også situasjonen i det
ordinære skoletilbudet blir betraktelig styrket.  

bottom of page