top of page
Matematikk og geometriverktøy

Prosjekt Gruppa

ABU Romerike leverer alternativt skoletilbud som er tilpasset
interesse og forutsetninger i søken etter å skape suksesshistorier.

Tilbudet er ment som et gruppebasert og kostnadseffektivt
tilbud med stor andel praktisk læring mot målene i kunnskapsløftet. 
Tilbudet tilrettelegges ut fra behovene til hver enkelt, og alle skal føle 
mestring og læring gjennom vårt tilbud. 

Gjennom våre tilbud skaper vi relasjoner på en arena som gir den gode samtalen.
Vi opplever ofte at vi klarer å bearbeide og informere slik at også situasjonen i det
ordinære skoletilbudet blir betraktelig styrket. 


Mekaniske prosjekter   -  Snekker prosjekter   -  Smie   -   Hobbyverksted                    Elevbedrift 

 

ProsjektGruppa.jpg
bottom of page