top of page
Matematikk og geometriverktøy

Lev og lær

Å leve er å lære, lær gjennom handling.
Hos oss legger vi opp læring ut fra hver enkelt sine forutsetninger.
Alle skal lære, og alle skal mestre. Slik bygger vi opp hverandre.
Uavhengig av om man har praktiske eller teoretiske styrker.

Vi har totalt 11 skoleplasser fordelt på våre tilbud.

Disse kan også kombineres med døgnplassene våre. 

Tilbud gis etter søknad om bistand gjennom kommune og stat. 


       

InnPTunet.jpg
Behovsteori.png
DiagnoseTolk2.jpg
ProsjektGruppa.jpg

        Skole Gården                   Prosjekt Gruppa             Diagnose Tolk           Ambullerende    Team  

blyant og spon
bottom of page