top of page

Dette ble registrert:

Kjell Inge Eriksen

30. april 2024

Bodø - saksbehandling

Navn:

Dato:

Sak:

08:30

16:30

Fra:

Til:

Timer:

8

Fra:

Til:

Timer:

Utlegg:

Bom:

Km:

Diett:

658

Kommentar:

bottom of page