top of page
Skygge

Ut Av Ensomheten

Ut av ensomheten er et helt gratis tilbud til barn og unge som faller utenfor det sosiale
av forskjellige årsaker. Dette tilbudet er så langt i en startfase, og vil bli videreutviklet
i løpet av våren 2023.

Bakgrunnen for tilbudet er at Espen Jansen, som i 2001 etalberte Askeladden hjelpetiltak, 
nå under navnet ABU Romerike AS, har egne nære relasjoner der barn faller utenfor sosialt
som et resultat av sosialpåvirket diagnose. 
Dette er med andre ord først en ide for å hjelpe egne nære, samtidig som det
kan hjelpe flere andre da vi ser at tilbudet der ute ikke er særlig stort. Dersom du leser denne teksten, synes det er en god ide, 
har forslag, tips, eller noe å bidra med... så send en melding da...

MER INFO KOMMER!

bottom of page